Falun or Law wheel

Wprowadzenie do Falun Dafa

Falun Dafa jest zaawansowaną praktyką samodoskonalenia, która została stworzona przez mistrza Falun Fa buddy - Pana Li Hongzhi. „Podstawą tej praktyki jest zjednanie się z najwyższymi cechami wszechświata – Zhen, Shan, Ren (Prawda, Życzliwość, Cierpliwość), które prowadzą kultywację według zasad funkcjonowania wszechświata, dlatego nasza praktyka jest Wielką Drogą – Fa”. Mistrz Li opublikował 45 książek o Falun Dafa m.in.: Falun Gong, Zhuan Falun, Zhuan Falun II, Wielka Droga Doskonałości, Istota Dalszych Postępów i wiersze Hong Yin. Te książki zostały przetłumaczone na 38 języków, wydane i rozpowszechnione na całym świecie.

Falun Dafa skupia się na tym co mamy w sercu, wyjaśnia, że doskonalenie serca jest kluczem do zwiększenia mocy energii – gong. Im lepsze jest nasze serce tym mocniejszy jest gong. Koncepcja serca (xinxing) zawiera w sobie de (cnotę - biała materia) i karmę (czarna materia) oraz proces ich wzajemnej przemiany. Zawiera także cierpliwość, oświecenie i wyrzeczenie, które oznacza porzucenie zwykłych ludzkich pragnień i przywiązań,  oraz radzenie sobie z doświadczanymi trudnościami, włączając w to jeszcze inne liczne aspekty.

Falun Dafa zawiera także element doskonalenia ciała, co uzyskuje się poprzez wykonywanie pięciu ćwiczeń. Jednym z celów ćwiczeń jest wzmocnienie przez potężną moc gong mechanizmów energii i nadzwyczajnych zdolności praktykującego. Innym celem jest rozwinięcie w ciele wielu żywych istnień. Na zaawansowanym poziomie, dzięki wykonywaniu ćwiczeń, rozwinie się Pierwotne Niemowlę i wiele zdolności. Całościowy system doskonalenia ciała i umysłu, polega na kultywacji i wykonywaniu ćwiczeń, gdzie pierwsze jest bardziej istotne od drugiego. „Po prostu gong osoby nie wzrośnie jeśli będzie ona jedynie wykonywać ćwiczenia zaniedbując kultywację xinxing”. „Ćwiczenia są środkiem uzupełniającym w osiągnięciu duchowej doskonałości”.

Falun Dafa kultywuje i praktykuje Falun (Koło Prawa). Falun jest inteligentnym, wirującym istnieniem zbudowanym z wysokoenergetycznej materii. Falun który, Mistrz Li Hongzhi umieszcza w innej przestrzeni w podbrzuszu praktykującego, wiruje nieustannie, 24 godziny na dobę. Prawdziwie kultywujący mogą uzyskać Falun poprzez czytanie książek Mistrza Li, obejrzenie lub wysłuchanie nagrań jego 9-dniowych wykładów, oraz ich studiowanie razem z innymi uczniami Falun Dafa. Falun praktykuje gong. To znaczy Falun nieustannie praktykuje osobę, nawet w momencie kiedy nie wykonuje ona ćwiczeń. „Ze wszystkich praktyk obecnie przekazywanych publicznie na świecie, tylko Falun Dafa osiągnęło stan w którym „Fa praktykuje osobę”.

„Wirujący Falun ma te same cechy co wszechświat i jest miniaturą wszechświata. Odzwierciedlone są w nim falun z buddyzmu, yin-yang z taoizmu i wszystko z dziesięciokierunkowego świata. Kiedy obraca się do wewnątrz (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), Falun oferuje ocalenie praktykującemu gdyż wchłania dużą ilość energii ze wszechświata i przetwarza ją w energię gong. Gdy obraca się do zewnątrz (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), Falun oferuje ocalenie innym, gdyż emituje energię, która może ocalić każdą istotę i naprawić każdy anormalny stan. Dlatego przebywanie w obecności kogoś kto praktykuje wpływa korzystnie na osobę”.

Falun Dafa charakteryzuje się zharmonizowaniem, mądrością i prostymi ćwiczeniami. Wielka Droga jest niesłychanie prosta i łatwa. Falun Dafa odróżnia się od innych praktyk ośmioma aspektami:

1. Kultywowanie Falun, a nie dan (eliksir energii w podbrzuszu).

2. Falun praktykuje osobę nawet w momencie kiedy ona nie wykonuje ćwiczeń.

3. Kultywowanie świadomości głównej osoby, przez co to ona sama uzyskuje energię gong.

4. Kultywowanie zarówno ciała i umysłu.

5. Pięć prostych i łatwych do wykonania ćwiczeń.

6. Nie ma kierowania myślą, nie ma związanych z tym zagrożeń  i energia gong szybko wzrasta.

7. Nie zwraca się uwagi na miejsce, czas i kierunek przy wykonywaniu ćwiczeń, ani sposobu ich zakończenia.

8. Mistrz ochrania praktykujących, więc nie należy obawiać się zagrożeń ze strony złych mocy.

Dlatego Falun Dafa zupełnie różni się od innych tradycyjnych praktyk kultywowania oraz różnorodnych teorii na temat kultywowania dan.

Kultywowanie w Falun Dafa rozpoczyna się od razu na wysokim poziomie, dlatego jest to idealna  praktyka dla tych którym jest to przeznaczone, lub dla tych, którzy uprawiali inne metody przez lata, ale nie udało im się rozwinąć energii gong. „Kiedy xinxing i moc gong praktykującego osiągnie określoną wysokość, może on osiągnąć nieniszczejące, trwałe jak diament ciało, przebywając nadal w ludzkim świecie. Może osiągnąć otwarcie gong, oświecenie, i wzniesienie całego siebie na wyższy poziom. Jeśli ktoś z dużą determinacją studiuje to prawe Fa, to osiągnie pozycję owocu. A jeśli uszlachetni swoje serce i porzuci wszelkie przywiązania, wtedy osiągnie duchową doskonałość”.

Ceńcie to - Fa Buddy jest tuż przed wami.