Falun or Law wheel

Wprowadzenie do Falun Dafa

Falun Dafa (znane także jako Falun Gong) jest zaawansowaną praktyką samodoskonalenia należącą do Szkoły Buddy. Założona została przez Li Hongzhi (wym. Li Hongdży), mistrza tej praktyki. Podstawą tej dyscypliny jest „zjednanie się z najwyższymi cechami wszechświata - Dżen, Szan, Ren (Prawda, Życzliwość, Cierpliwość). Praktyka prowadzona jest przez te najwyższe wartości, i oparta dokładnie na zasadach, które są podwalinami rozwoju wszechświata. " Nauki Mistrza Li przedstawione są w licznych tekstach, m.in. w książkach: Falun Gong, Dżuan Falun, Wielka Droga Doskonałości, Istota Dalszych Postępów i wierszach Hong Yin. Te i inne działa zostały przetłumaczone na 38 języków i są publikowane i rozpowszechniane na całym świecie.

Dyscyplina Falun Dafa skupia się na umyśle. Doskonalenie (kultywacja) umysłu i myśli, tzw. Xinxing (wym. sinsing), określone jest jako klucz do zwiększenia energii Gong. Wysokość energii Gong osoby jest wprost proporcjonalna do wysokości jej Xinxing. Koncepcja "Xinxing" zawiera w sobie przemianę cnoty (forma białej materii) i karmy (forma czarnej materii). Zawiera także cierpliwość, oświecenie i wyrzeczenie, oznaczające porzucenie zwykłych ludzkich pożądań i przywiązań,  oraz radzenie sobie z przechodzeniem najbardziej wymagających prób. Wiele jest zawarte w tym koncepcie.

Falun Dafa zawiera także doskonalenie ciała, co uzyskuje się poprzez wykonywanie określonych ćwiczeń. Jednym z celów ćwiczeń jest wzmocnienie nadzwyczajnych zdolności praktykującego i mechanizmów energii poprzez siłę jego potężnego Gong. Innym celem ćwiczeń jest rozwinięcie wielu żywych istnień w ciele praktykującego. Na zaawansowanym poziomie rozwinie się Nieśmiertelne Niemowlę i wiele zdolności. Ćwiczenia Falun Dafa są niezbędne dla przetworzenia i wykultywowania tych rzeczy. Całościowy system doskonalenia ciała i umysłu, taki jak ten, wymaga zarówno samodoskonalenia (kultywacji) jak i ćwiczeń fizycznych, gdzie kultywacja ma priorytet przed ćwiczeniami fizycznymi. Po prostu Gong osoby nie wzrośnie jeśli będzie ona jedynie wykonywać ćwiczenia zaniedbując kultywację Xinxing. Ćwiczenia są zatem środkiem uzupełniającym w osiągnięciu duchowej perfekcji.

Falun Dafa zawiera kultywację Falun (Koła Prawa). Falun jest inteligentnym, wirującym istnieniem zbudowanym z wysokoenergetycznej materii. Falun który, Mistrz Li Hongzhi umieszcza w innej przestrzeni w podbrzuszu praktykującego, wiruje nieustannie, 24 godziny na dobę. (Prawdziwi kultywujący mogą uzyskać Falun poprzez czytanie książek Mistrza Li, obejrzenie na wideo lub wysłuchanie jego 9-dniowych wykładów, oraz ich studiowanie razem z innymi uczniami Falun Dafa). Falun umożliwia osobie samoczynne praktykowanie. To znaczy Falun nieustannie praktykuje osobę, nawet w momencie kiedy nie wykonuje ona ćwiczeń. Ze wszystkich praktyk obecnie przekazywanych publicznie na świecie, tylko Falun Dafa osiągnęło stan w którym "Fa praktykuje osobę".

Wirujący Falun ma te same cechy co wszechświat i jest miniaturą wszechświata. Odzwierciedlone są w Nim: Falun z buddyzmu, Yin-Yang z taoizmu i wszystko z dziesięciokierunkowego świata. Kiedy obraca się do wewnątrz (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), Falun oferuje ocalenie praktykującemu gdyż wchłania dużą ilość energii ze wszechświata i przetwarza ją w energię Gong. Gdy obraca się do zewnątrz (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara), Falun oferuje ocalenie innym, gdyż emituje energię, która może ocalić każdą istotę i naprawić każdy anormalny stan. Dlatego przebywanie w obecności kogoś kto praktykuje wpływa korzystnie na osobę.

Falun Dafa “przynosi osobie stan mądrości i zharmonizowanej egzystencji. Ruchy ćwiczeń są proste, jako że wielka droga jest niesłychanie prosta i łatwa”. Dyscyplina Falun Dafa jest wyjątkowa w ośmiu aspektach:

1. Kultywuje się Falun, a nie dan (eliksir energii w podbrzuszu).

2. Falun praktykuje osobę nawet w momencie kiedy ona nie wykonuje ćwiczeń.

3. Kultywowana jest świadomość główna osoby, zatem to ona sama zyskuje energię Gong.

4. Kultywowane są zarówno umysł jak i ciało.

5. Praktykowanie składa się z pięciu prostych i łatwych do nauczenia ćwiczeń.

6. Nie używa się umysłu do kierunkowania czegokolwiek, zatem nie ma związanych z tym zagrożeń  i energia Gong szybko wzrasta.

7. Miejsce, czas i kierunek nie mają znaczenia przy wykonywanie ćwiczeń, tak samo jak sposób w jaki się je kończy.

8. Faszen Mistrza ochrania ćwiczących, więc nie trzeba obawiać się zagrożeń ze strony złych istnień.

Dlatego Nauki Falun Dafa całkowicie różnią się od konwencjonalnych praktyk oraz tych, które opierają są na rozwoju wewnętrznego eliksiru energii (Dan).

Od samego początku, gdy osoba zaczyna praktykować Falun Dafa, praktykuje na wysokim poziomie, dzięki temu jest to idealna, najcenniejsza i najszybsza  metoda praktykowania dla tych, którzy mają takie przeznaczenie, lub dla tych, którzy uprawiali inne metody przez lata, ale nie udało im się rozwinąć energii Gong.

Kiedy Xinxing i moc Gong praktykującego osiągnie określoną wysokość, może on osiągnąć nieniszczejące, trwałe jak diament ciało, przebywając nadal ludzkim świecie. Może też osiągnąć otwarcie Gong, oświecenie, i wzniesienie całego siebie na wyższy poziom. Powinno się z dużą determinacją studiować te prawe nauki, usiłować osiągnąć swój najwyższy poziom, wznosić swój Xinxing i porzucić przywiązania. Tylko wtedy możliwa jest duchowa perfekcja.

Ceńcie to - Fa Buddy jest tuż przed wami.